Araudia

Autonomia erkidegoko araudia

3/1998 Lege Orokorra, EAEko ingurumena babesten duena

Estatuko araudia

22/2011 Legea, hondakinena eta lurzoru kutsatuena

Europako araudi indarduna

2018/851 (EB) ZUZENTARAUA, 2018/05/30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua
2018/852 (EB) ZUZENTARAUA, 2018/05/30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita ontziei eta ontzien hondakinei buruzko 94/62/EE Zuzentaraua
2018/850 (EB) ZUZENTARAUA, 2018/05/30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita hondakinak isurtzeari buruzko 1999/31/EE Zuzentaraua

Foru

201/2018 Foru Agindua, uztailaren 9koa, zeinaren bidez egin baita planaren Ingurumen Adierazpen Estrategikoa
Hondakinen Esparru Zuzentarau berriaren zirriborroa (2015)

94/62/EE Zuzentarau berriaren zirriborroa, bilgarriei eta bilgarri hondakinei buruzkoa