Planaren bertsioak eta izapidetutako beste agiri batzuk

Lehenengo zirriborroa

Memoria (ES)
Eranskinak (ES)

Bigarren zirriborroa

Plana (ES)
Parte hartzea (ES)
Ingurumen ebaluazio estrategikoa (ES)

Plan proiektua

Plan proiektua (ES)
Parte hartzea (ES)
Ingurumen-azterketa estrategikoa (ES)

Planaren azken bertsioa, oraindik behin betiko onespena emateko daukala (2018ko uztaila)

Plana (ES)
Parte hartzea (ES)
Ingurumen-azterketa estrategikoa (ES)

Behin betiko bertsioa (Onespen data: 2018-11-21)

Plana
Parte hartzea (ES)
Ingurumen-azterketa estrategikoa (ES)
Aurrekontu aurreikuspena