Web galdeketa

Ekarpenak automatikoki pru2030@araba.eus helbide elektronikora bidaliko dira. Eskerrik asko parte hartzeagatik.

1. Uste duzu informazio nahikoa eta egokia duzula honako gai hauei buruz?

2. Zer egin behar genuke Arabako erakundeok, zuri, herritar horri, honako helburu hauek lortzen laguntzeko?

3. Gaur egun zaborraren tasen bitartez biltzen den diruak zaborraren kudeaketaren egungo kostuen erdia baino gehixeago estaltzen du. Nola uste duzu konpondu behar dela finantzaketaren arazo hori?


A. Tasak igozB. Tasak igoz, baina zabor gehien sortzen dutenei eta beren zaborrak behar bezala sailkatzen ez dituztenei bakarrikC. Zabor gutxiago sortuz, zaborraren garraioaren eta kudeaketaren kostuak murriztekoD. Zaborrak gehiago eta hobeto sailkatuz, material birziklatuen salmentaren bidez diru sarrera gehiago lortu ahal izatekoE. Beste bide batzuetatik bildutako aurrekontu publikoekin ordainduz kostuen eta diru sarreren arteko aldeaF. Beste proposamen batzuk (zehaztu)

4. Zure iritziz, nolakoa izan behar luke Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinen kudeaketak 2030ean?